BENEFICJENCI

EDU-CODE jest skierowany głównie do osób powyżej 20 roku życia z co najmniej średnim wykształceniem, które obecnie się nie kształcą, a które pracują, szukają pracy lub są nieczynni zawodowo. Osób, które wcześniej nie miały do czynienia z programowaniem.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na osoby z mniejszymi szansami pod względem wykształcenia jak i miejsca zamieszkania.

GŁÓWNE CELE

Głównymi celami EDUCODE są:

  • lepsze zrozumienie skomunikowanego świata poprzez poszerzenie wiedzy na temat programowania
  • podnoszenie kompetencji poprzez zwiększanie umiejętności rozwiązywania problemów, pracę w zespołach i analityczne myślenie
  • opracowanie systemu szkoleń w celu zapewnienia uczestnikom dostępu do podstawowej wiedzy o programowaniu
  • promowanie aktywnego i świadomego wykorzystania narzędzi informatycznych w życiu codziennym

PRODUKTEN

PLAN SZKOLENIA EDU-CODE

Plan szkolenia EDU-CODE opisuje cele określają cele, ramy metodologiczne/pedagogiczne oraz treści dla platformy szkoleniowej.

Dostęp

PLATFORMA NAUCZANIA EDU-CODE

Platforma Nauczania EDU-CODE jest miejscem, gdzie można nabyć podstawową wiedzę na temat programowania i kodowania.

Dostęp

WYDARZENIA

Wkrótce

europi

Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.