MÅLGRUPPEN

EDU-CODE retter seg i hovedsak mot voksne og unge voksne (over 20 år) med utdanning på minimum videregående skole-nivå og som i dag ikke er engasjert i formelle utdanningsveier – uavhengig om de jobber, er jobbsøkende eller inaktive på arbeidsmarkedet. De har ingen forkunn skaper om koding.

Spesiell oppmerksomhet vil bli rettet til personer med færre muligheter, enten om disse er utdanningsrelaterte eller geografisk.

Deltakerne skal tilegne seg tekniske og tverrgående kompetanse som skal øke deres evne til å løse problemer i teknologirike omgivelser, forbedre deres forståelse, øke deres arbeidsevne, samt kunne støtte familie og venner i bruk av IKT-verktøy.

HOVEDMÅL

EDU-CODEs hovedmål er:

  • Øke forståelsen av en hype-tilkoblet verden og miljø, gjennom økt kunnskap om programvare og koding;
  • Styrke personer ved å styrke deres evne til å løse problemer, jobbe i team og tenke analytisk;
  • Utvikle et opplæringssystem for å gi voksne grunnleggende kunnskap om programmering;
  • Fremme en aktiv og bevisst bruk av IT-verktøy i husholdninger.

PRODUCTS

EDU-CODE OPPLÆRINGSPLAN

EDU-CODE opplæringsplanen beskriver og definer målene, det metodiske / pedagogiske rammeverket, samt innholdet for opplæringsplattformen.

Tilgang

EDU-CODE TRAINING PLATFORM

EDU-CODE Training Plattform (opplæringsplattform) er stedet hvor du kan skaffe deg grunnleggende kunnskap om programmering og koding.

Tilgang

EVENTER

Kommer snart!