27/10/2017 - Ημερίδα για το έργο “EDU CODE”

 

Η εταιρεία CRYSTALCLEARSOFT διοργανώνει τον Οκτώβριο (27/10/2017) στην Αθήνα μια ημερίδα για το έργο “EDU CODE”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρόγραμμα Erasmus +.

Το EDU-CODE απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες (άνω των είκοσι) που δεν έχουν πρότερη εμπειρία σε προγραμματισμό και που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται, αναζητούν εργασία ή δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας.

Στόχος είναι να βοηθήσει τους ενήλικες στη:

  • Βελτίωση της κατανόησης του διασυνδεμένου κόσμου όπου ζούμε μέσα από γνώσεις για το λογισμικό και τον προγραμματισμό.
  • Ενδυνάμωση μέσα από την βελτίωση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, εργασίας σε επίπεδο ομάδας και αναλυτικής σκέψης.
  • Εκμάθηση βασικών γνώσεων προγραμματισμού.
  • Προώθηση της ενεργής και συνετής χρήσης ΤΠΕ στο σπίτι.

Πληροφορίες, πρόγραμμα της ημερίδας και εγγραφές εδώ

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.