ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

Το EDU-CODE απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες (άνω των είκοσι) με τουλάχιστον ολοκληρωμένη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και που δεν παρακολουθούν κάποια τυπική εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται, αναζητούν εργασία ή δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας. Επίσης, δεν έχουν πρότερη εμπειρία σε προγραμματισμό.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα με λιγότερες εύκαιριες, είτε στην εκπαίδευση ή λόγο τοποθεσίας.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τεχνικές και διαθεματικές δεξιότητες που θα βελτιώσουν τις δυνατότητες τους για επίλυση προβλημάτων σε τεχνολογικά περιβάλλοντα και την θέση τους στην αγορά εργασίας ή τη δυνατότητα να υποστηρίξουν την οικογένεια τους και φίλους στη χρήση ΤΠΕ.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι κύριοι στόχοι του EDUCODE είναι :

  • Βελτίωση της κατανόησης του διασυνδεμένου κόσμου όπου ζούμε μέσα από γνώσεις για το λογισμικό και τον προγραμματισμό.
  • Ενδυνάμωση ατόμων μέσα από την βελτίωση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, εργασίας σε επίπεδο ομάδας και αναλυτικής σκέψης.
  • Ανάπτυξη ενός συστήματος εκπαίδευσης που θα προσφέρει σε ενήλικες βασικές γνώσεις προγραμματισμού.
  • Προώθηση της ενεργής και συνετής χρήσης ΤΠΕ στο σπίτι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΑΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ EDU-CODE

Το πλάνο κατάρτησης του EDU-CODE περιγράφει των σκοπούς, το μεθοδολογικό και παιδαγωγικό πλαίσιο και το περιεχόμενο της μαθησιακής πλατφόρμας.

Πρόσβαση

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDU-CODE

Η μαθησιακή πλατφόρμα EDU-CODE είναι το μέρος όπυ θα αποκτηθούν βασικές γνώσεις προγραμματισμού.

Πρόσβαση

ΔΡΑΣΕΙΣ

27/10/2017 – ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “EDU CODE”

 
Η εταιρεία CRYSTALCLEARSOFT διοργανώνει τον Οκτώβριο (27/10/2017) στην Αθήνα μια ημερίδα για το έργο “EDU CODE”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρόγραμμα Erasmus +.
 
Το EDU-CODE απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες (άνω των είκοσι) που δεν έχουν πρότερη εμπειρία σε προγραμματισμό και που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το αν εργάζονται, αναζητούν εργασία ή δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά εργασίας.
 
Στόχος είναι να βοηθήσει τους ενήλικες στη:

  • Βελτίωση της κατανόησης του διασυνδεμένου κόσμου όπου ζούμε μέσα από γνώσεις για το λογισμικό και τον προγραμματισμό.
  • Ενδυνάμωση μέσα από την βελτίωση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, εργασίας σε επίπεδο ομάδας και αναλυτικής σκέψης.
  • Εκμάθηση βασικών γνώσεων προγραμματισμού.
  • Προώθηση της ενεργής και συνετής χρήσης ΤΠΕ στο σπίτι.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.